Gesgrup és una empresa de
Grupo Constant


Millori la seva productivitat

 

Gesgrup Outsourcing, empresa capdavantera a escala nacional, pertany al Grup Constant i des del 1987 desenvolupa serveis d’externalització i facility services.
A Gesgrup Outsourcing som experts en recursos humans i destaquem per l’especialització en l’externalització de serveis, alhora que aportem els recursos humans i tècnics més adequats gràcies al nostre profund coneixement sectorial. Tot això es fa realitzant una gestió integral del servei, homogeneïtzant els processos i oferint una solució completa per a la garantia total de qualitat als nostres clients.

Gesgrup Outsourcing disposa de divisions especialitzades en serveis auxiliars, industrials i comercials i dóna cobertura a tot el territori nacional.

A més, en línia amb el nostre compromís social i la voluntat de recolzar la inserció laboral i integració de persones discapacitades, Gesgrup Outsourcing està classificat com un Centre Especial d’Ocupació, i ofereix als seus clients la possibilitat de complir la Llei d’Integració Social del Minusvàlid o LISMI mitjançant la contractació dels serveis d’externalització industrials, logístics, comercials i de facility services.